Sähkölaitteistojen määräaikaistarkastuspöytäkirja

Sähkölaitteistojen määräaikaistarkastuspöytäkirja

Lakisääteisellä määräaikaistarkastuksella varmistetaan kiinteistön turvallisuus. Määräaikaistarkastuksia on tehtävä yli 35 ampeerin (A) sulakkeilla varustetuille liike-, toimisto-, teollisuus- ja maatalousrakennuksille sekä näitä laajemmille sähkölaitteistoille. Dokumenttiin voi liittää kuvia.

Sähkölaitteistojen määräaikaistarkastuspöytäkirja

Mitä Sähkölaitteistojen määräaikaistarkastuspöytäkirja pitää sisällään?

Sähkölaitteistojen määräaikaistarkastuspöytäkirja
Yrityksen tiedot
  Tarkastaja
   Työnjohtajan yhteystiedot
    Sähkölaitteiston rakentaja
     Palstanvaihto
      Kohde
       Kohteen yksilöinti
        Tarkastukset
        Otettu käyttöön / peruskorjattu
         Edellinen määräaikaistarkastus
          Tämä tarkastus (pvm)
           Mukana olleet
            Tarkastettu sähkölaitteisto
            Kuvaus
              Lisätietoja
              Sähkölaitteiston luokka
               Jakeluverkkoyhtiö
                Muuta
                 Tarkastuksen kuvaus ja laajuus
                 Normiasiakirjat, joiden perusteella sähköturvallisuuden taso arvioitu:
                 • Sähköturvallisuuslaki 1135/2016, Valtioneuvoston sähkölaitteistosta antama asetus 1434/2016 sekä Valtioneuvoston räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimuksenmukaisuudesta antama asetus 1439/2016
                 • SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset
                 • SFS 6001 Suurjänniteasennukset
                 • A1 Sähköturvallisuusmääräykset
                 • A2 Rakennusten sähköasennukset
                 • SFS 6003 Pienjänniteilmajohdot
                 • A4 Vahvavirtailmajohtomääräykset
                 • SFS-EN 50423-1 Vaihtosähköilmajohdot 1-45 kV
                 • SFS-EN 50341-1 + SFS-EN 50341-3-7 Vaihtosähköilmajohdot 1-45 kV
                 • SFS-EN 60204 Koneiden sähkölaitteisto
                 • SFS-EN 60079-14/AC:2016 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 14: Sähköasennusten suunnittelu, laitevalinta ja asentaminen
                 • SFS-EN 60079-17:2014 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 17: Sähköasennusten tarkastus ja kunnossapito
                 • Muita, mitä?
                 Tarkastuksen suorituksen kuvaus
                  Sähkölaitteistojen käytön sähköturvallisuuden vaatimustenmukaisuus
                  1. Sähkölaitteiston käytön turvallisuus
                  • OK
                  • Ei kunnossa
                   2. Hoito- ja kunnossapito-ohjelman/-ohjeiden asianmukaisuus
                   • OK
                   • Ei kunnossa
                    3. Hoito-ohjelman noudattaminen
                    • OK
                    • Ei kunnossa
                     4. Hoito- ja käyttövälineiden asianmukaisuus
                     • OK
                     • Ei kunnossa
                      5. Piirustuksien ja ohjeiden asianmukaisuus
                      • OK
                      • Ei kunnossa
                       6. Suoritetut tarkastukset ja niiden dokumentointi
                       • OK
                       • Ei kunnossa
                        6.1. Käyttöönottotarkastukset, vaatimuksenmukaisuusvakuutukset
                        • OK
                        • Ei kunnossa
                         6.2. Varmennustarkastukset
                         • OK
                         • Ei kunnossa
                          6.3. Määräaikaistarkastukset
                          • OK
                          • Ei kunnossa
                           7. Sähkölaitteiston teknisen sähköturvallisuuden taso
                           • OK
                           • Ei kunnossa
                             Loppulausunto
                             • Ei havaittu puutteita
                             • Uusintatarkastus pidettävä
                             • Uusintatarkastus on määrätty pidettäväksi seuraavaan päivämäärään mennessä:
                              Sähköturvallisuuslain 1135/2016 51§:n sekä Valtioneuvoston sähkölaitteistosta antaman asetuksen 1434/2016 11 §:n mukainen tarkastustarra on kiinnitetty seuraavaan kohteeseen:
                                 Tarkastaja on velvollinen säilyttämään tarkastusasiakirjojen kopiot.
                                  Allekirjoitukset
                                   Kokeile pohjan täyttämistä

                                   Kokeile pohjan täyttämistä ja tee oma mallidokumentti!

                                   Klikkaa siirtyäksesi täyttämään

                                   Yleisessä dokumenttipohjakirjastossamme olevat mallit ovat asiakkaidemme ja työntekijöidemme luomia, jotta pääset helposti alkuun Easoft Docs -ratkaisujen käytössä. Mallit on tarkoitettu käytettäväksi vain hypoteettisina esimerkkeinä, eikä niitä tule käyttää ammattimaisten neuvojen korvikkeena. Sinun tulee pyytää omaa ammattiapua selvittääksesi, onko mallin käyttö sallittua työpaikallasi tai lainkäyttöalueellasi.

                                   Sähkölaitteistojen määräaikaistarkastuspöytäkirja on vain yksi dokumentti­pohjistamme – tutustu muihin!