Turvallisuusasiat purkutöiden suunnittelussa (muistilista)

Tämä lomake on apuna purkutöiden turvallisuusasioiden suunnittelussa. Lomakkeella muistilista huomioitavista asioista.

Turvallisuusasiat purkutöiden suunnittelussa (muistilista)

Mitä Turvallisuusasiat purkutöiden suunnittelussa (muistilista) pitää sisällään?

Turvallisuusasiat purkutöiden suunnittelussa
Työmaan nimi
  Työvaihe
   Laatija(t)
    Päivämäärä
     Huomioitavat asiat
     Lähtötiedot (esim. turvallisuusasiakirja, purkutyöselitykset, kuntoinventaariot, vauriokartoitukset, rakennesuunnittelijan antamat ohjeet, tuentaohjeet)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Purettavat vaaralliset materiaalit ja niiden purkuohjeet (esim. asbesti, home, kivihiili, PCB, pölyt, ongelmajätteet, myrkkyjäämät rakenteissa)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Oikea purkujärjestys ja tuennat, aikataulu (mm. vakavuus purkutyön aikana ja sen jälkeen)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Purkukalusto kaluston ominaisuudet ja tarkastukset)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Vaarallisten rakenteiden purku (mm. kantavat rakenteet, vaurioituneet rakenteet, vakauden muutokset työn aikana)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Purettavien laitteistojen riskit (esim. vaaralliset ainejäämät putkistoissa, sähkötapaturman vaara sähköjohdoissa)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Putkistojen ja johtojen katkaisu, sulkeminen, tyhjennys ja huuhtelu
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Purkujätteen siirto (esim. työvälineet, siirtoreitti, reittien kantavuus)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Purkujätteen välivarastointi (mm. pölyn leviämisen estäminen, lajittelu, uusiokäyttö)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Vaarallisten purkutöiden ohjaus ja valvonta (välittömän valvonnan tarve)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Purkutyömaan eristäminen (esim. aitaukset, rajoitukset liikenteelle, vaarallisten alueiden eristäminen)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Työntekijöiden putoamissuojaus (henkilökohtaiset suojaimet)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Putoavien, kaatuvien tai sortuvien rakenteiden ja rakenneosien aiheuttaman vaaran torjunta
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Pölyntorjunta (esim. tiilien ja betonikappaleiden purku)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Väli- ja loppusiivoukset
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Töiden organisointi ja yhteensovitus
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Tiedonkulun varmistaminen
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Töiden johtaminen ja valvonta
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Kokeile pohjan täyttämistä

     Kokeile pohjan täyttämistä ja tee oma mallidokumentti!

     Klikkaa siirtyäksesi täyttämään

     Yleisessä dokumenttipohjakirjastossamme olevat mallit ovat asiakkaidemme ja työntekijöidemme luomia, jotta pääset helposti alkuun Easoft Docs -ratkaisujen käytössä. Mallit on tarkoitettu käytettäväksi vain hypoteettisina esimerkkeinä, eikä niitä tule käyttää ammattimaisten neuvojen korvikkeena. Sinun tulee pyytää omaa ammattiapua selvittääksesi, onko mallin käyttö sallittua työpaikallasi tai lainkäyttöalueellasi.

     Turvallisuusasiat purkutöiden suunnittelussa (muistilista) on vain yksi dokumentti­pohjistamme – tutustu muihin!