Turvallisuusasiat sähkötapaturmavaarallisten töiden suunnittelussa (muistilista päätoteuttajan kannalta)

Tämä lomake on apunasi sähkötapaturmavaarallisten töiden turvallisuusasioiden suunnittelussa. Lomakkeella muistilista huomioitavista asioista.

Turvallisuusasiat sähkötapaturmavaarallisten töiden suunnittelussa (muistilista päätoteuttajan kannalta)

Mitä Turvallisuusasiat sähkötapaturmavaarallisten töiden suunnittelussa (muistilista päätoteuttajan kannalta) pitää sisällään?

Turvallisuusasiat sähkötapaturmavaarallisten töiden suunnittelussa
Työmaan nimi
  Työvaihe
   Laatija(t)
    Päivämäärä
     Huomioitavat asiat
     Sähkölinjojen, -kaapeleiden ja muiden laitteistojen sijainti ja varoetäisyydet (kaapeleiden sijainnin selvittäminen, kartat, sähkölinjojen näytöt)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Kaapelien, jakokeskusten ja valaisinkalusteiden suojaus työmaalla
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Suojarakenteet eristämättömien ja jännitteisten johtojen läheisyydessä (suojaetäisyydet)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Sähkölaitteiden sijoittelu niiden lähellä työskentelyssä (sähköiskun vaaran torjunta, kompastumisvaaran torjunta)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Rajoitukset koneiden ja laitteiden käytössä (mm. kaluston turvallisuusvaatimukset)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Kaapelien sijoittelu ja suojaus ajoneuvoliikenteeltä
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Toimintaohjeet sähkölaitteiden vikaantuessa tai sähkötapaturman sattuessa (ensiapuvalmius)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Sähkölinjojen omistajien/käyttäjien antamat turvallisuusmääräykset ja -ohjeet
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Johtojen ja kaapelien siirrot (työ- ja turvallisuusohjeet, luvat)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Työntekijöiden ammattitaito ja pätevyydet (ks. Sähköturvallisuuslaki 410/1996)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Vaaralliset käyttöolosuhteet esim. märät työtilat, metallisäiliöt räjähdysvaaralliset tilat (suojajännite, -erotus tai -eristys)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Pelisäännöt/tiedonkulku sähkönsyöttökatkoksissa ja jännitteettömien alueiden merkinnöissä
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Vikavirtasuojakytkimet työmaakeskusten pistorasioissa
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Valaistuksen tarve / häikäisyvaaran välttäminen (ulko-, sisä-, paikallis-, varavalaistus)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Ensiapuvalmius
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Sähkötyökalujen vastaanottotarkastukset (CE-merkinnät)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Erittäin vaarallisten käyttöolosuhteiden suojausmenetelmät (suojajännite, suojaerotus tai suojaeristys)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Kokeile pohjan täyttämistä

     Kokeile pohjan täyttämistä ja tee oma mallidokumentti!

     Klikkaa siirtyäksesi täyttämään

     Yleisessä dokumenttipohjakirjastossamme olevat mallit ovat asiakkaidemme ja työntekijöidemme luomia, jotta pääset helposti alkuun Easoft Docs -ratkaisujen käytössä. Mallit on tarkoitettu käytettäväksi vain hypoteettisina esimerkkeinä, eikä niitä tule käyttää ammattimaisten neuvojen korvikkeena. Sinun tulee pyytää omaa ammattiapua selvittääksesi, onko mallin käyttö sallittua työpaikallasi tai lainkäyttöalueellasi.

     Turvallisuusasiat sähkötapaturmavaarallisten töiden suunnittelussa (muistilista päätoteuttajan kannalta) on vain yksi dokumentti­pohjistamme – tutustu muihin!