Betonivalmisosien asennuspäiväkirja

Betonivalmisosien asennuspäiväkirjalla voit dokumentoida m...

Tutustu

Betonointipöytäkirja

Tällä lomakkeella voit dokumentoida rakennuskohteen betono...

Tutustu

Huoneistojen märkätilakatselmus

Dokumentin avulla voit tarkastaa huoneistojen märkätilojen...

Tutustu

Huoneiston itselleluovutuspöytäkirja

Huoneistoremontin valmistuttua täytettävä omavalvontaloma...

Tutustu

Huonekortisto

Jokaisesta huoneesta luodaan kortti, joka kertoo mm. huoneen...

Tutustu

JVT-kartoitusraportti

Raportin avulla kartoitetaan rakennuksen kosteus/vesivahingo...

Tutustu

Kaatotarkastus

Kaatotarkastuksen avulla varmistutaan, että märkätilojen ...

Tutustu

Kairauspöytäkirja

Kairauspöytäkirjaan voit dokumentoida useamman kairauksen ...

Tutustu

Kattoturvatuotteiden / sadevesijärjestelmän kuntotarkastusraportti

Tässä raportissa esitetään kattoturvatuotteiden / sadeve...

Tutustu

Katutyön itselleluovutuspöytäkirja

Katutyön valmistuttua täytettävä omavalvontalomake, joll...

Tutustu

Korjaustarveselvitys

Luo korjaustarveselvitys tämän pohjan avulla! Tutkimuksess...

Tutustu

Kuntoraportti (lyhyt)

Tässä kuntoraportissa esitellään tarkastuskäynnillä te...

Tutustu

Laadunvarmistus – ulkomaalaus

Laadunvarmistusraportin tarkoitus on auttaa saavuttamaan maa...

Tutustu

Leikki- ja liikuntavälineasennusten omavalvontalomake

Omavalvontalomake on dokumentti, johon merkitään vaaditut ...

Tutustu

Leikkipaikan käyttöönottotarkastus

Leikkipaikan asennuksen jälkeen ennen käyttöönottoa täy...

Tutustu

Lisätyöraportti

Lisätyöraporttiin voit kirjata tiedot tehdyistä lisätöi...

Tutustu

Lämpökuvausraportti

Luo raportti kohteen lämpökuvauksesta tämän pohjan avull...

Tutustu

Maalauskohteen jälkitarkastuspöytäkirja

Maalauskohteen jälkitarkastuspöytäkirja laaditaan sen jä...

Tutustu

Maalauskohteen lopputarkastuspöytäkirja

Maalauskohteen valmistuttua asiakkaan kanssa laadittava doku...

Tutustu

Maalaustyön itselleluovutuspöytäkirja

Maalaustyön valmistuttua täytettävä omavalvontalomake en...

Tutustu

Maalämpökaivon porausraportti

Maalämpökaivon porauksen yhteydessä täytettävä porausr...

Tutustu

Maanrakennuksen työvaiheraportti

Dokumentin avulla voit tallentaa maanrakennuksen työvaiheet...

Tutustu

MVR-mittari

MVR-mittari on maa- ja vesirakennustyömaiden turvallisuusta...

Tutustu

Märkätilakartoitusraportti (pitkä)

Luo laaja raportti märkätilakartoituksesta tämän dokumen...

Tutustu

Märkätilakortti

Voit dokumentoida märkätilan kunnon yhdelle A4-kokoiselle ...

Tutustu

Märkätilan itselleluovutuspöytäkirja

Märkätilaremontin valmistuttua täytettävä omavalvontalo...

Tutustu

Märkätilojen vedeneristäjän pöytäkirja

Märkätilojen vedeneristystöiden valmistuttua täytettäv...

Tutustu

Pintapölymittausraportti

Raporttiin voit kirjata pintapölymittausten tulokset kuvien...

Tutustu

Poikkeamaraportti

Poikkeamaraporttiin kirjataan kaikki laatupoikkeamat sekä h...

Tutustu

Radonmittausraportti

Dokumenttiin voit kirjata radonmittauksen tulokset ja analyy...

Tutustu

Rakennekosteuden mittauspöytäkirja

Dokumenttiin voit kirjata rakennekosteuden mittaustulokset e...

Tutustu

Rakennuksen tiiviysmittausraportti

Energiamääräykset asettavat vaatimuksia rakennusten ilman...

Tutustu

Rakennustyön ennakkoilmoitus

Päätoteuttajan tulee ennen rakennustyön alkua tehdä enna...

Tutustu

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Rakennustyön tarkastusasiakirja luovutetaan loppukatselmuks...

Tutustu

Riskiarvioraportti

Luo kattava riskiarvio kohteesta tämän pohjan avulla! Rapo...

Tutustu

Savuhormin asennuspöytäkirja

Lomakkeen avulla voit dokumentoida savuhormin asennuksen. Vo...

Tutustu

Savuhormin ja tulisijan tarkastuspöytäkirja

Dokumentin avulla voit suorittaa savuhormin ja tulisijan tar...

Tutustu

Takuutarkastuksen pöytäkirja

Takuutarkastuksen pöytäkirjaan kirjataan ylös rakennuksen...

Tutustu

Tarkastusraportti 1/4: kosteudenhallinnan laadunvarmistusketju

Tätä asiakirjapohjaa käytetään rakennushankkeissa, jois...

Tutustu

Tarkastusraportti 2/4: kosteudenhallinnan laadunvarmistusketju

Tätä asiakirjapohjaa käytetään rakennushankkeissa, jois...

Tutustu

Tarkastusraportti 3/4: kosteudenhallinnan laadunvarmistusketju

Tätä asiakirjapohjaa käytetään rakennushankkeissa, jois...

Tutustu

Tarkastusraportti 4/4: kosteudenhallinnan laadunvarmistusketju

Tätä asiakirjapohjaa käytetään rakennushankkeissa, jois...

Tutustu

TR-mittauspöytäkirja

TR-mittauspöytäkirjan avulla arvioidaan rakennustyömaan t...

Tutustu

Työmaakokouspöytäkirja

Tämä on lomakepohja työmaakokouksen dokumentointiin.

Tutustu

Työmaan vastaanottopöytäkirja

Pöytäkirjassa käydään läpi työmaa ennen töiden aloit...

Tutustu

Työmaapäiväkirja

Työmaapäiväkirja on työkalu työmaan päivittäisten asi...

Tutustu

Työvaiheilmoitus (laaja)

Työvaiheilmoituksella laaditaan laaja katsanto työmaan til...

Tutustu

Työvaiheilmoitus (suppea)

Työvaiheilmoituksella laaditaan katsanto työmaan tilantees...

Tutustu

Työvaihekuvat kattoremontista

Tässä raportissa esitetään kattoremontin kuvallinen doku...

Tutustu

Työvaiheraportti

Tässä raportissa esitetään työn kuvallinen dokumentaati...

Tutustu

Valmiusastetodistus – omakotitalo

Valmiusastetodistus omakotitalon lainan nostoa varten. Suosi...

Tutustu

Vedeneristyksen tarkastuspöytäkirja

Lomakkeen avulla voi tarkastaa, että märkätilojen vedener...

Tutustu

Vesikaton kuntotarkastusraportti

Tässä raportissa esitetään vesikaton kuntotarkastuksen t...

Tutustu

Virhe- ja puutelista

Rakennustyön valmistuttua voit laatia yksityiskohtaisen vir...

Tutustu

VOC-mittausraportti

Tämän pohjan avulla voit luoda raportin rakennuksen VOC-mi...

Tutustu

Ympäristösuunnitelma

Luo kohteen kattava ympäristösuunnitelma tämän pohjan av...

Tutustu