KVV-työn tarkastusasiakirja

KVV-työnjohtaja tarkastaa rakennusvaiheet, niihin liittyvät työvaiheet ja toteaa ne myönnetyn luvan ja suunnitelmien mukaan tehdyiksi. Tarkastusasiakirja toimitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle ja kopio rakennuttajalle käyttöönottokatselmuksessa. Dokumenttia voi täydentää työn edistyessä.

KVV-työn tarkastusasiakirja

Mitä KVV-työn tarkastusasiakirja pitää sisällään?

KVV-työn tarkastusasiakirja
Rakennuspaikan osoite
  Kaupunginosa / kylä
   Tila / kortteli
    Tontti / tilan RN:o
     Toimenpide
      Lupatunnus
       Palstanvaihto
        Rakennuttaja
         Rakennuttajan puhelinnumero
          LVI-suunnittelija
           LVI-suunnittelijan puhelinnumero
            KVV-työnjohtaja
             Työvaihetarkastus
             KVV-työnjohtaja on hyväksytetty rakennusvalvonnassa
             • Kyllä
             • Ei
             Päivämäärä
              Rakennuslupa on lainvoimainen ja sen ehtoihin on tutustuttu
              • Kyllä
              • Ei
              Vastuuhenkilö
               Päivämäärä
                KVV-suunnitelmat on toimitettu rakennusvalvontaan
                • Kyllä
                • Ei
                Vastuuhenkilö
                 Päivämäärä
                  Rakennusvalvonnan käsittelemät KVV-suunnitelmat ovat työmaalla ja niihin on tutustuttu
                  • Kyllä
                  • Ei
                  Vastuuhenkilö
                   Päivämäärä
                    Ulkopuol. jäte-,perus- ja sadevesiviemärit tarkastettu (asennukset ja täyttö)
                    • Kyllä
                    • Ei
                    Vastuuhenkilö
                     Päivämäärä
                      Jäte-, sade- ja perusvesikaivot varusteineen on asennettu ja tarkastettu (erottimet, pumppaamot, padotusventtiilit, jäätymisestosuojat)
                      • Kyllä
                      • Ei
                      Vastuuhenkilö
                       Päivämäärä
                        Sisäpuoliset pohjaviemärit tarkastettu (liitokset, kannakointi, täyttö)
                        • Kyllä
                        • Ei
                        Vastuuhenkilö
                         Päivämäärä
                          Kerrosviemärit tarkastettu (liitokset, kannakointi)
                          • Kyllä
                          • Ei
                          Vastuuhenkilö
                           Päivämäärä
                            Vesijohdot tarkastettu ja huuhdeltu sekä painekoepöytäkirja laadittu
                            • Kyllä
                            • Ei
                            Vastuuhenkilö
                             Päivämäärä
                              Palo-, kondenssi-, lämpö- ja ääneneristykset tarkastettu
                              • Kyllä
                              • Ei
                              Vastuuhenkilö
                               Päivämäärä
                                Lämpimän käyttöveden valmistuslaitteet tarkastettu ja virtaamat säädetty
                                • Kyllä
                                • Ei
                                Vastuuhenkilö
                                 Päivämäärä
                                  Vesi- ja viemärikalusteet suunnitelman mukaiset
                                  • Kyllä
                                  • Ei
                                  Vastuuhenkilö
                                   Päivämäärä
                                    Toimintakokeet on hyväksytysti suoritettu
                                    • Kyllä
                                    • Ei
                                    Vastuuhenkilö
                                     Päivämäärä
                                      Käyttö- ja huolto-ohje on riittävässä laajuudessa valmis
                                      • Kyllä
                                      • Ei
                                      Vastuuhenkilö
                                       Päivämäärä
                                        Energiaselvitykseen vaikuttavat muutokset on esitetty pääsuunnittelijalle
                                        • Kyllä
                                        • Ei
                                        Vastuuhenkilö
                                         Päivämäärä
                                          Rakennustyön aikaiset muutokset on dokumentoitu suunnitelmiin
                                          • Kyllä
                                          • Ei
                                          Vastuuhenkilö
                                           Päivämäärä
                                            Suoritustasoilmoitukset on luovutettu rakennuttajalle
                                            • Kyllä
                                            • Ei
                                            Vastuuhenkilö
                                             Päivämäärä
                                              Asennukset on tehty Ympäristöministeriön asetuksen 1047/2017 mukaisesti
                                              • Kyllä
                                              • Ei
                                              Vastuuhenkilö
                                               Päivämäärä
                                                Kohde on toteutettu suunnitelmien mukaisesti ja käyttöönotettavissa
                                                • Kyllä
                                                • Ei
                                                Vastuuhenkilö
                                                 Päivämäärä
                                                  Viranomaisen KVV-loppukatselmus on pidetty
                                                  • Kyllä
                                                  • Ei
                                                  Vastuuhenkilö
                                                   Päivämäärä
                                                    Vastuuhenkilön huomautukset ja keskeneräisyydet KVV-töissä:
                                                     Lisäselvitykset sekä poikkeamiset perusteluineen rakentamista koskevista säännöksistä
                                                      Allekirjoitus
                                                      Paikka
                                                        Kokeile pohjan täyttämistä

                                                        Kokeile pohjan täyttämistä ja tee oma mallidokumentti!

                                                        Klikkaa siirtyäksesi täyttämään

                                                        Yleisessä dokumenttipohjakirjastossamme olevat mallit ovat asiakkaidemme ja työntekijöidemme luomia, jotta pääset helposti alkuun Easoft Docs -ratkaisujen käytössä. Mallit on tarkoitettu käytettäväksi vain hypoteettisina esimerkkeinä, eikä niitä tule käyttää ammattimaisten neuvojen korvikkeena. Sinun tulee pyytää omaa ammattiapua selvittääksesi, onko mallin käyttö sallittua työpaikallasi tai lainkäyttöalueellasi.

                                                        KVV-työn tarkastusasiakirja on vain yksi dokumentti­pohjistamme – tutustu muihin!