Turvallisuusasiat kaivutöiden suunnittelussa (muistilista)

Tämä lomake on apunasi kaivutöiden turvallisuusasioiden suunnittelussa. Lomakkeella muistilista huomioitavista asioista.

Turvallisuusasiat kaivutöiden suunnittelussa (muistilista)

Mitä Turvallisuusasiat kaivutöiden suunnittelussa (muistilista) pitää sisällään?

Turvallisuusasiat kaivutöiden suunnittelussa
Työmaan nimi
  Työvaihe
   Laatija(t)
    Päivämäärä
     Huomioitavat asiat
     Suunnittelijan antamat ohjeet ja lähtötiedot (mm. maaperätiedot, kaivutyöselitys, tuentasuunnitelma)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Tiedot turvallisuusasiakirjasta/tilaajalta
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Riskienarvioinnissa esille tulleet tiedot/vaatimukset
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Maan laadun selvittäminen (esim. pohjavesi, häiriöherkkyys, kuormitukset, aikaisemmat kaivutyöt)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Maassa olevien varottavien rakenteiden selvittäminen (mm. kaapelit, johdot, putket, viemärit)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Kaivannon luokkavaatimus (leveys ja syvyys)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Kaivantosuunnitelman tarve (laatija, suunnitelman sisältö, ohjeet)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Kaivannon sortuman estäminen (mm. tuenta, luiskaus huomioiden kuormitukset, vesi, liikenne, tärinä)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Kaivannon erottaminen/suojaaminen muusta työmaasta (mm. putoamissuojaus)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Sää- ja keliolosuhteiden vaikutus (esim. roudan sulaminen, sade, kuivuminen)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Kaivannon lähellä olevat toiminnot (mm. yleisen liikenteen ja työmaaliikenteen ja työkoneiden rasitukset, varastot ja rakennukset kaivannon lähellä)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Kaivutyöstä aiheutuvat vaarat ympäristölle (esim. jalankulkuliikenteelle, muille työvaiheille, yleiselle liikenteelle, rakenteille), tarkkailumittaukset
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Maarakennuskoneiden työalueen eristäminen muusta toiminnasta (vaara-alueet, peruuttaminen)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Maarakennuskoneiden havaittavuus (varoitusvalaisimet, peruutushälyttimet)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Työntekijöille ja maarakennuskoneiden kuljettajille annettava opastus ja ohjaus (ohjeet)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Turvallisuustoimenpiteet käytettäessä kaivukonetta yms. viemäriputken tai muun elementin asentamiseen
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Kaivutyö rakennuksen tai rakennelman alla (tukitoimenpiteet)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Kaivannon suojaaminen liikenteeltä (suojavyöhyke, suojausjärjestelyt, kulkuesteet), nopeusrajoitukset
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Kokeile pohjan täyttämistä

     Kokeile pohjan täyttämistä ja tee oma mallidokumentti!

     Klikkaa siirtyäksesi täyttämään

     Yleisessä dokumenttipohjakirjastossamme olevat mallit ovat asiakkaidemme ja työntekijöidemme luomia, jotta pääset helposti alkuun Easoft Docs -ratkaisujen käytössä. Mallit on tarkoitettu käytettäväksi vain hypoteettisina esimerkkeinä, eikä niitä tule käyttää ammattimaisten neuvojen korvikkeena. Sinun tulee pyytää omaa ammattiapua selvittääksesi, onko mallin käyttö sallittua työpaikallasi tai lainkäyttöalueellasi.

     Turvallisuusasiat kaivutöiden suunnittelussa (muistilista) on vain yksi dokumentti­pohjistamme – tutustu muihin!