Turvallisuusasiat kaivutöiden suunnittelussa (muistilista)

Tämä lomake on apunasi kaivutöiden turvallisuusasioiden suunnittelussa. Lomakkeella muistilista huomioitavista asioista.

Turvallisuusasiat kaivutöiden suunnittelussa (muistilista)

Mitä Turvallisuusasiat kaivutöiden suunnittelussa (muistilista) pitää sisällään?

Turvallisuusasiat kaivutöiden suunnittelussa
Työmaan nimi
  Työvaihe
   Laatija(t)
    Päivämäärä
     Huomioitavat asiat
     Suunnittelijan antamat ohjeet ja lähtötiedot (mm. maaperätiedot, kaivutyöselitys, tuentasuunnitelma)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
      Tiedot turvallisuusasiakirjasta/tilaajalta
      • Kunnossa
      • Ei kunnossa
       Riskienarvioinnissa esille tulleet tiedot/vaatimukset
       • Kunnossa
       • Ei kunnossa
        Maan laadun selvittäminen (esim. pohjavesi, häiriöherkkyys, kuormitukset, aikaisemmat kaivutyöt)
        • Kunnossa
        • Ei kunnossa
         Maassa olevien varottavien rakenteiden selvittäminen (mm. kaapelit, johdot, putket, viemärit)
         • Kunnossa
         • Ei kunnossa
          Kaivannon luokkavaatimus (leveys ja syvyys)
          • Kunnossa
          • Ei kunnossa
           Kaivantosuunnitelman tarve (laatija, suunnitelman sisältö, ohjeet)
           • Kunnossa
           • Ei kunnossa
            Kaivannon sortuman estäminen (mm. tuenta, luiskaus huomioiden kuormitukset, vesi, liikenne, tärinä)
            • Kunnossa
            • Ei kunnossa
             Kaivannon erottaminen/suojaaminen muusta työmaasta (mm. putoamissuojaus)
             • Kunnossa
             • Ei kunnossa
              Sää- ja keliolosuhteiden vaikutus (esim. roudan sulaminen, sade, kuivuminen)
              • Kunnossa
              • Ei kunnossa
               Kaivannon lähellä olevat toiminnot (mm. yleisen liikenteen ja työmaaliikenteen ja työkoneiden rasitukset, varastot ja rakennukset kaivannon lähellä)
               • Kunnossa
               • Ei kunnossa
                Kaivutyöstä aiheutuvat vaarat ympäristölle (esim. jalankulkuliikenteelle, muille työvaiheille, yleiselle liikenteelle, rakenteille), tarkkailumittaukset
                • Kunnossa
                • Ei kunnossa
                 Maarakennuskoneiden työalueen eristäminen muusta toiminnasta (vaara-alueet, peruuttaminen)
                 • Kunnossa
                 • Ei kunnossa
                  Maarakennuskoneiden havaittavuus (varoitusvalaisimet, peruutushälyttimet)
                  • Kunnossa
                  • Ei kunnossa
                   Työntekijöille ja maarakennuskoneiden kuljettajille annettava opastus ja ohjaus (ohjeet)
                   • Kunnossa
                   • Ei kunnossa
                    Turvallisuustoimenpiteet käytettäessä kaivukonetta yms. viemäriputken tai muun elementin asentamiseen
                    • Kunnossa
                    • Ei kunnossa
                     Kaivutyö rakennuksen tai rakennelman alla (tukitoimenpiteet)
                     • Kunnossa
                     • Ei kunnossa
                      Kaivannon suojaaminen liikenteeltä (suojavyöhyke, suojausjärjestelyt, kulkuesteet), nopeusrajoitukset
                      • Kunnossa
                      • Ei kunnossa
                       Allekirjoitukset
                        Kokeile pohjan täyttämistä

                        Kokeile pohjan täyttämistä ja tee oma mallidokumentti!

                        Klikkaa siirtyäksesi täyttämään

                        Yleisessä dokumenttipohjakirjastossamme olevat mallit ovat asiakkaidemme ja työntekijöidemme luomia, jotta pääset helposti alkuun Easoft Docs -ratkaisujen käytössä. Mallit on tarkoitettu käytettäväksi vain hypoteettisina esimerkkeinä, eikä niitä tule käyttää ammattimaisten neuvojen korvikkeena. Sinun tulee pyytää omaa ammattiapua selvittääksesi, onko mallin käyttö sallittua työpaikallasi tai lainkäyttöalueellasi.

                        Turvallisuusasiat kaivutöiden suunnittelussa (muistilista) on vain yksi dokumentti­pohjistamme – tutustu muihin!