Yrityksen paloturvallisuustarkastus

Tällä tarkastuslistalla voidaan käydä lävitse tärkeimmät yrityksen paloturvallisuuden riskit sekä se, onko niihin varauduttu

Yrityksen paloturvallisuustarkastus

Mitä Yrityksen paloturvallisuustarkastus pitää sisällään?

Yrityksen paloturvallisuustarkastus
  Taustatiedot
  Tarkastettava rakennus
   Tarkastuksen tekijä(t)
    Tarkastusaika
     Tarkastuskohde
     Pelastautuminen
      Onko yritykselle laadittu lain edellyttämä pelastussuunnitelma ja ylläpidetäänkö sitä vastuuhenkilöiden toimesta säännöllisesti vuosittain?
      • Kunnossa
      • Parannettavaa
      Onko pelastussuunnitelmassa huomioitu toimitilojen ja yrityksen toiminnan sisältämät erityisriskit (esimerkiksi vaaralliset tai räjähdysherkät aineet, liikuntarajoitteiset työntekijät tai asiakkaat, hankalat kulkuyhteydet)?
      • Kunnossa
      • Parannettavaa
      Onko henkilökunta perehdytetty yrityksen turvallisuusjärjestelyihin ja pelastussuunnitelmaan?
      • Kunnossa
      • Parannettavaa
      Ovatko poistumistiet merkittyjä, esteettömiä ja ovet avattavissa ilman avainta?
      • Kunnossa
      • Parannettavaa
      Palon rajaaminen
       Onko rakennuksen käyttötapa rakennusluvan mukainen? Esimerkiksi tuotantotilan muuttaminen varastotilaksi saattaa lisätä paloriskin suuruutta palavan materiaalin määrän lisääntyessä.
       • Kunnossa
       • Parannettavaa
       Onko tilojen palo-osastointi rakennuksen käyttötavan mukainen?
       • Kunnossa
       • Parannettavaa
       Ovatko palo-osastojen väliset osastoivat rakenteet tiiviit? Ovatko putki- ja kaapeliviennit oikein tiivistettyjä, esimerkiksi hyväksytyllä palokatkomassalla?
       • Kunnossa
       • Parannettavaa
       Ovatko palo-ovet itsestään sulkeutuvia ja salpautuvia tai sulkeutuvatko ne automaattisesti palohälytyksessä? Palo-ovia ei saa kiilata auki tai muuten estää niitä sulkeutumasta ja salpautumasta.
       • Kunnossa
       • Parannettavaa
       Onko yrityksen paloturvallisuustekniikalle (paloilmoitinlaitteistot ja automaattiset sammutuslaitteistot, savunpoistolaitteet ja turvavalaistus) määritelty vastuuhenkilöt, jotka huolehtivat laitteiden koestuksesta, kunnossapidosta ja määräaikaistarkastuksista?
       • Kunnossa
       • Parannettavaa
       Onko toimitiloissa riittävästi esteettömästi saatavilla olevaa, kohteeseen soveltuvaa alkusammutuskalustoa? Ovatko ne näkyvästi merkityt ja määräaikaistarkastetut?
       • Kunnossa
       • Parannettavaa
       Onko henkilökunnalle annettu alkusammutuskoulutusta sekä kerrottu sammutusvälineiden sijainti ja paloilmoitusohjeet?
       • Kunnossa
       • Parannettavaa
       Syttymisen estäminen
        Onko rakennuksen seinustoilta poistettu palava materiaali (esimerkiksi kuormalavat, laudat ja puu-/kuitulevyt, muoviastiat, roskat, pahvit ja roska-astiat) vähintään 8 m etäisyydelle seinärakenteista?
        • Kunnossa
        • Parannettavaa
        Onko yrityksellä olemassa tulityösuunnitelma sekä määritelty kuka myöntää tulityöluvat? Tulityöllä tarkoitetaan esimerkiksi hitsausta, laikkaleikkausta, bitumieristystä, kuumapuhallusta tai voimakasta lämpöä aiheuttava työtä.
        • Kunnossa
        • Parannettavaa
        Tehdäänkö tulitöitä vain tulityösuunnitelmassa mainitulla vakituisella tulityöpaikalla tai muuten tulityösuunnitelman mukaisesti?
        • Kunnossa
        • Parannettavaa
        Ovatko jätteet asianmukaisissa jäteastioissa, jotka tyhjennetään ylitäytön varalta säännöllisesti tai heti niiden täytyttyä?
        • Kunnossa
        • Parannettavaa
        Onko jätetila lukittu tai muuten sellainen, että asiattomat eivät pääse sinne helposti?
        • Kunnossa
        • Parannettavaa
        Kytketäänkö sähkölaitteet vain kiinteisiin pistorasioihin? Jatkojohtojen huolimaton käyttö voi aiheuttaa johtojen kuumenemista tai kytkentöjen kipinöintiä. Jatkojohtoja ei tule käyttää kuin tilapäisesti.
        • Kunnossa
        • Parannettavaa
        Onko sähkökeskukset siivottu, eikä niissä säilytetä mitään ylimääräistä tavaraa? Ovatko sähkökaappien edustat vapaat tavaroista?
        • Kunnossa
        • Parannettavaa
        Ovatko mahdollisesti käytössä olevien ladattavien työkoneiden (mm. sähkötrukit ja lattianhoitokoneet) latauspisteet merkittyjä ja siistejä? Näiden latauspisteiden välittömässä lähiympäristössä ei saa säilyttää palavaa materiaalia.
        • Kunnossa
        • Parannettavaa
        Onko tupakointi sallittu vain merkityllä tupakointipaikalla, jossa on palamaton ja kaatumaton tuhka-astia sekä alkusammutuskalustoa?
        • Kunnossa
        • Parannettavaa
        Ovatko toimitiloissa käytettävät koneet ehjiä ja kunnossa? Rikkinäiset koneet voivat ylikuumeta, aiheuttaa kipinöintiä tai muuten aiheuttaa palovaaraa.
        • Kunnossa
        • Parannettavaa
        Siivotaanko toimitilat säännöllisesti pölystä, roskista ja tarpeettomasta materiaalista?
        • Kunnossa
        • Parannettavaa
        Puhdistetaanko mahdolliset sähkömoottorit sekä sähkö- ja tietoliikennekaapelihyllyt säännöllisesti pölystä ja rasvasta? Kertynyt pöly ja rasva voi kuumetessaan syttyä palamaan.
        • Kunnossa
        • Parannettavaa
        Viranomaisten toimintaedellytykset
         Ovatko rakennusten numerot, katukyltit ja mahdolliset opastaulut asianmukaiset, ajantasaiset ja selkeästi näkyvät?
         • Kunnossa
         • Parannettavaa
         Ovatko pelastustiet merkityt ja vapaat? Onko niiden lumenpoistosta ja liukkaudentorjunnasta huolehdittu talvisaikaan?
         • Kunnossa
         • Parannettavaa
         Onko kiinteistön mahdolliset paloilmoitinkeskus, sammutuslaitteistokeskus, savunpoiston laukaisukeskus sekä vaaratekijät (esim. vaaralliset aineet, kaaskeskus) merkitty selkeästi?
         • Kunnossa
         • Parannettavaa
         Onko mahdollisten vaarallisten aineiden säilytys mahdollisten lupaehtojen mukaista ja ohjeistettua? Onko säilytyspaikat merkitty ja ovatko aineiden käyttöturvallisuustiedotteet helposti saatavilla?
         • Kunnossa
         • Parannettavaa
         Kokeile pohjan täyttämistä

         Kokeile pohjan täyttämistä ja tee oma mallidokumentti!

         Klikkaa siirtyäksesi täyttämään

         Yleisessä dokumenttipohjakirjastossamme olevat mallit ovat asiakkaidemme ja työntekijöidemme luomia, jotta pääset helposti alkuun Easoft Docs -ratkaisujen käytössä. Mallit on tarkoitettu käytettäväksi vain hypoteettisina esimerkkeinä, eikä niitä tule käyttää ammattimaisten neuvojen korvikkeena. Sinun tulee pyytää omaa ammattiapua selvittääksesi, onko mallin käyttö sallittua työpaikallasi tai lainkäyttöalueellasi.

         Yrityksen paloturvallisuustarkastus on vain yksi dokumentti­pohjistamme – tutustu muihin!