Yrityksen paloturvallisuustarkastus

Yrityksen paloturvallisuustarkastus

Tällä tarkastuslistalla voidaan käydä lävitse tärkeimmät yrityksen paloturvallisuuden riskit sekä se, onko niihin varauduttu

Yrityksen paloturvallisuustarkastus

Mitä Yrityksen paloturvallisuustarkastus pitää sisällään?

Yrityksen paloturvallisuustarkastus
  Taustatiedot
  Tarkastettava rakennus
   Tarkastuksen tekijä(t)
    Tarkastusaika
     Tarkastuskohde
     Pelastautuminen
      Onko yritykselle laadittu lain edellyttämä pelastussuunnitelma ja ylläpidetäänkö sitä vastuuhenkilöiden toimesta säännöllisesti vuosittain?
      • Kunnossa
      • Ei kunnossa
       Onko pelastussuunnitelmassa huomioitu toimitilojen ja yrityksen toiminnan sisältämät erityisriskit (esimerkiksi vaaralliset tai räjähdysherkät aineet, liikuntarajoitteiset työntekijät tai asiakkaat, hankalat kulkuyhteydet)?
       • Kunnossa
       • Ei kunnossa
        Onko henkilökunta perehdytetty yrityksen turvallisuusjärjestelyihin ja pelastussuunnitelmaan?
        • Kunnossa
        • Ei kunnossa
         Ovatko poistumistiet merkittyjä, esteettömiä ja ovet avattavissa ilman avainta?
         • Kunnossa
         • Ei kunnossa
          Palon rajaaminen
           Onko rakennuksen käyttötapa rakennusluvan mukainen? Esimerkiksi tuotantotilan muuttaminen varastotilaksi saattaa lisätä paloriskin suuruutta palavan materiaalin määrän lisääntyessä.
           • Kunnossa
           • Ei kunnossa
            Onko tilojen palo-osastointi rakennuksen käyttötavan mukainen?
            • Kunnossa
            • Ei kunnossa
             Ovatko palo-osastojen väliset osastoivat rakenteet tiiviit? Ovatko putki- ja kaapeliviennit oikein tiivistettyjä, esimerkiksi hyväksytyllä palokatkomassalla?
             • Kunnossa
             • Ei kunnossa
              Ovatko palo-ovet itsestään sulkeutuvia ja salpautuvia tai sulkeutuvatko ne automaattisesti palohälytyksessä? Palo-ovia ei saa kiilata auki tai muuten estää niitä sulkeutumasta ja salpautumasta.
              • Kunnossa
              • Ei kunnossa
               Onko yrityksen paloturvallisuustekniikalle (paloilmoitinlaitteistot ja automaattiset sammutuslaitteistot, savunpoistolaitteet ja turvavalaistus) määritelty vastuuhenkilöt, jotka huolehtivat laitteiden koestuksesta, kunnossapidosta ja määräaikaistarkastuksista?
               • Kunnossa
               • Ei kunnossa
                Onko toimitiloissa riittävästi esteettömästi saatavilla olevaa, kohteeseen soveltuvaa alkusammutuskalustoa? Ovatko ne näkyvästi merkityt ja määräaikaistarkastetut?
                • Kunnossa
                • Ei kunnossa
                 Onko henkilökunnalle annettu alkusammutuskoulutusta sekä kerrottu sammutusvälineiden sijainti ja paloilmoitusohjeet?
                 • Kunnossa
                 • Ei kunnossa
                  Syttymisen estäminen
                   Onko rakennuksen seinustoilta poistettu palava materiaali (esimerkiksi kuormalavat, laudat ja puu-/kuitulevyt, muoviastiat, roskat, pahvit ja roska-astiat) vähintään 8 m etäisyydelle seinärakenteista?
                   • Kunnossa
                   • Ei kunnossa
                    Onko yrityksellä olemassa tulityösuunnitelma sekä määritelty kuka myöntää tulityöluvat? Tulityöllä tarkoitetaan esimerkiksi hitsausta, laikkaleikkausta, bitumieristystä, kuumapuhallusta tai voimakasta lämpöä aiheuttava työtä.
                    • Kunnossa
                    • Ei kunnossa
                     Tehdäänkö tulitöitä vain tulityösuunnitelmassa mainitulla vakituisella tulityöpaikalla tai muuten tulityösuunnitelman mukaisesti?
                     • Kunnossa
                     • Ei kunnossa
                      Ovatko jätteet asianmukaisissa jäteastioissa, jotka tyhjennetään ylitäytön varalta säännöllisesti tai heti niiden täytyttyä?
                      • Kunnossa
                      • Ei kunnossa
                       Onko jätetila lukittu tai muuten sellainen, että asiattomat eivät pääse sinne helposti?
                       • Kunnossa
                       • Ei kunnossa
                        Kytketäänkö sähkölaitteet vain kiinteisiin pistorasioihin? Jatkojohtojen huolimaton käyttö voi aiheuttaa johtojen kuumenemista tai kytkentöjen kipinöintiä. Jatkojohtoja ei tule käyttää kuin tilapäisesti.
                        • Kunnossa
                        • Ei kunnossa
                         Onko sähkökeskukset siivottu, eikä niissä säilytetä mitään ylimääräistä tavaraa? Ovatko sähkökaappien edustat vapaat tavaroista?
                         • Kunnossa
                         • Ei kunnossa
                          Ovatko mahdollisesti käytössä olevien ladattavien työkoneiden (mm. sähkötrukit ja lattianhoitokoneet) latauspisteet merkittyjä ja siistejä? Näiden latauspisteiden välittömässä lähiympäristössä ei saa säilyttää palavaa materiaalia.
                          • Kunnossa
                          • Ei kunnossa
                           Onko tupakointi sallittu vain merkityllä tupakointipaikalla, jossa on palamaton ja kaatumaton tuhka-astia sekä alkusammutuskalustoa?
                           • Kunnossa
                           • Ei kunnossa
                            Ovatko toimitiloissa käytettävät koneet ehjiä ja kunnossa? Rikkinäiset koneet voivat ylikuumeta, aiheuttaa kipinöintiä tai muuten aiheuttaa palovaaraa.
                            • Kunnossa
                            • Ei kunnossa
                             Siivotaanko toimitilat säännöllisesti pölystä, roskista ja tarpeettomasta materiaalista?
                             • Kunnossa
                             • Ei kunnossa
                              Puhdistetaanko mahdolliset sähkömoottorit sekä sähkö- ja tietoliikennekaapelihyllyt säännöllisesti pölystä ja rasvasta? Kertynyt pöly ja rasva voi kuumetessaan syttyä palamaan.
                              • Kunnossa
                              • Ei kunnossa
                               Viranomaisten toimintaedellytykset
                                Ovatko rakennusten numerot, katukyltit ja mahdolliset opastaulut asianmukaiset, ajantasaiset ja selkeästi näkyvät?
                                • Kunnossa
                                • Ei kunnossa
                                 Ovatko pelastustiet merkityt ja vapaat? Onko niiden lumenpoistosta ja liukkaudentorjunnasta huolehdittu talvisaikaan?
                                 • Kunnossa
                                 • Ei kunnossa
                                  Onko kiinteistön mahdolliset paloilmoitinkeskus, sammutuslaitteistokeskus, savunpoiston laukaisukeskus sekä vaaratekijät (esim. vaaralliset aineet, kaaskeskus) merkitty selkeästi?
                                  • Kunnossa
                                  • Ei kunnossa
                                   Onko mahdollisten vaarallisten aineiden säilytys mahdollisten lupaehtojen mukaista ja ohjeistettua? Onko säilytyspaikat merkitty ja ovatko aineiden käyttöturvallisuustiedotteet helposti saatavilla?
                                   • Kunnossa
                                   • Ei kunnossa
                                    Allekirjoitukset
                                     Kokeile pohjan täyttämistä

                                     Kokeile pohjan täyttämistä ja tee oma mallidokumentti!

                                     Klikkaa siirtyäksesi täyttämään

                                     Yleisessä dokumenttipohjakirjastossamme olevat mallit ovat asiakkaidemme ja työntekijöidemme luomia, jotta pääset helposti alkuun Easoft Docs -ratkaisujen käytössä. Mallit on tarkoitettu käytettäväksi vain hypoteettisina esimerkkeinä, eikä niitä tule käyttää ammattimaisten neuvojen korvikkeena. Sinun tulee pyytää omaa ammattiapua selvittääksesi, onko mallin käyttö sallittua työpaikallasi tai lainkäyttöalueellasi.

                                     Yrityksen paloturvallisuustarkastus on vain yksi dokumentti­pohjistamme – tutustu muihin!