Sähköasennuksen käyttöönottopöytäkirja

Sähköasennuksen käyttöönottopöytäkirjalla sähkötöiden tekijä voi tarkastaa asennukset sekä varmistaa työn sähköturvallisuuden.

Sähköasennuksen käyttöönottopöytäkirja

Mitä Sähköasennuksen käyttöönottopöytäkirja pitää sisällään?

Sähköasennuksen käyttöönottopöytäkirja
Tehty tarkastus:
  Yhteystiedot
  Sähkölaitteiston rakentaja
   Sähkötöiden johtaja
    Kohde
     1. Aistinvarainen tarkastus
     • Aistinvaraisessa tarkastuksessa asennukset on todettu vaatimusten mukaisesti
     Huomiot
      2. Suojajohtimien jatkuvuus
      PE-, PEN-, maadoitus, pää- ja lisäpotentiaalintasausjohtimet
       • Todettu kaikista laitteista ja pistorasioista
       • Jatkuvuus todettu vaatimusten mukaiseksi
       Suurin resistanssi (Ω):
        Todettu ryhmässä:
         3. Eristysresistanssi
         Väli
          3. Eristysresistanssi
          Kohde / ryhmä nro
           Re/MΩ
            Täyttää vaatimukset
            • Kyllä
            • Ei
            Huom.
             Palovaroittimet
             • Vakuutamme, että asennetut palovaroittimet täyttävät niille säädöksissä ja määräyksissä asetetut vaatimukset (pelastustoimen laitelaki, asetus palovaroittimien teknisistä ominaisuuksista, sähköturvallisuussäädökset jne.) ja että ne on asennettu ao. suunnitelman mukaisesti.
             • Palovaroittimen käyttö- ja huolto-ohjeet on luovutettu.
             Selvitys kuinka palovaroittimien virran ja varavirran syöttö on toteutettu
              Lisätietoja
               Syötön automaattinen poiskytkentä
               Väli
                Keskus / epäedullisin piste
                Paikka
                • Keskus
                • Epäedullisin piste (0,4 s)
                • Epäedullisin piste (5,0 s)
                • Muu, mikä?
                Ik/A
                 Zk/Ω
                  Suojalaite
                   ln/A (suojalaitteet)
                    Lisätiedot
                    • Saadut arvot ovat standardin vaatimusten mukaiset
                    • Vikasuojaus on toteutettu vikavirtasuojalla
                    Oikosulkuvirta- ja silmukkaimpedanssiarvot saatu
                    • mittaamalla
                    • laskemalla
                    Lisätietoa
                     Vikavirtasuojat
                     Väli
                      Vikavirtasuojat
                      Tyyppi
                       Ryhmä nro
                        Nimellisarvo (t/ms)
                         Mitattu arvo (I∆n/mA)
                          Painiketestaus
                          • Ok
                          Lisätiedot
                          • Toiminnat todettu standardien vaatimusten mukaisiksi
                          Liitteet
                           Muut kohdat
                           Kiertosuunnan tarkastus
                           • Keskus
                           • 3-vaihepistorasiat
                           • Ei sisälly asennukseen
                           Toiminta- ja käyttötestit
                           • Koneet ja laitteet
                           • Toiminnalliset kokonaisuudet
                           EMC-suojaus
                           • Kohteessa on käytetty TN-S-järjestelmää
                           • Sähkölaiettisto täyttää sähköturvallisuuslain ja valtioneuvoston asetukset sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset
                           Kohteen toteutuksessa käytetyt standardit
                            • Kohde on todettu edellä mainittujen standardien mukaiseksi
                            Luovutusmerkintä
                            • Käytön opastus pidetty
                            • Käyttöönottotarkastuspöytäkirja luovutettu liitteineen
                            • Piirustukset ja muut dokumentit luovutettu
                            Käyttökoulutus sovittu pidettäväksi pvm:
                             Luettelo liitteeistä, piirustuksista ja dokumenteista
                              • Tilaaja on vastaanottanut tässä kohdassa ilmoitetut suoritukset. Pöytäkirja säilytettävä ja tarvittaessa esitettävä koko sähkölaitteiston käyttöiän ajan.
                              Allekirjoitukset
                               Kokeile pohjan täyttämistä

                               Kokeile pohjan täyttämistä ja tee oma mallidokumentti!

                               Klikkaa siirtyäksesi täyttämään

                               Yleisessä dokumenttipohjakirjastossamme olevat mallit ovat asiakkaidemme ja työntekijöidemme luomia, jotta pääset helposti alkuun Easoft Docs -ratkaisujen käytössä. Mallit on tarkoitettu käytettäväksi vain hypoteettisina esimerkkeinä, eikä niitä tule käyttää ammattimaisten neuvojen korvikkeena. Sinun tulee pyytää omaa ammattiapua selvittääksesi, onko mallin käyttö sallittua työpaikallasi tai lainkäyttöalueellasi.

                               Sähköasennuksen käyttöönottopöytäkirja on vain yksi dokumentti­pohjistamme – tutustu muihin!