Henkilökohtainen vaarojen tunnistus

Henkilökohtainen vaarojen tunnistus

Tällä lomakkeella voit suorittaa ja dokumentoida henkilökohtaisen vaarojen tunnistuksen.

Henkilökohtainen vaarojen tunnistus

Mitä Henkilökohtainen vaarojen tunnistus pitää sisällään?

Henkilökohtainen vaarojen tunnistus
Yritys
  Nimi
   Palstanvaihto
    Tehtävä työ
     Päivämäärä
      ENNEN KUIN ALOITAT: Sisältääkö työvaihe tai -kohde seuraavia?
      Työskentely jännitteisten osien läheisyydessä
      • KYLLÄ
      • EI
      Tulityöt
      • KYLLÄ
      • EI
      Henkilönostot
      • KYLLÄ
      • EI
      Nostotyöt nostolaitteella
      • KYLLÄ
      • EI
      Säiliötyö
      • KYLLÄ
      • EI
      työskentely ATEX-alueella
      • KYLLÄ
      • EI
      Raportoituja poikkeamia
      (kuten turvallisuushavainnot ja -poikkeamat)
      • KYLLÄ
      • EI
      Tarvitaanko:
      Työskentelyalueen/työkohteen rajaaminen
      • KYLLÄ
      • EI
      Työlupa
      • KYLLÄ
      • EI
      Putoamisvarmistus itselle tai työvälineille
      • KYLLÄ
      • EI
      Henkilökohtaisia suoja-/apuvälineitä
      (yli kohteen turvallisuusvaatimusten)
      • KYLLÄ
      • EI
      Käynnistymisen ja uudelleenkäynnistymisen estäminen ja lukitus
      • KYLLÄ
      • EI
      Lisätietoa ja ohjeistusta työvaiheeseen
      • KYLLÄ
      • EI
      Oletko tehnyt toimenpiteet estääksesi:
      Sähköiskun
      (sekä välitön että vahinkokytkennän kautta tuleva)
      • KYLLÄ
      • EI
      Kompastuminen, liukastuminen, tipahtaminen, putoaminen
      • KYLLÄ
      • EI
      Viiltohaavat, likistyminen
      • KYLLÄ
      • EI
      Silmävammat, kuulovammat, palovammat
      • KYLLÄ
      • EI
      Kemikaalialtistuminen ja roiskeet
      • KYLLÄ
      • EI
      Esineiden tippuminen/kaatuminen kuljetuksen tai siirron aikana
      • KYLLÄ
      • EI
      Vahingot ja vuodot ympäristöön
      (ilma, vesi, maaperä)
      • KYLLÄ
      • EI
      Varmista vielä:
      Olet oikeassa työkohteessa
      • KYLLÄ
      • EI
      Olet varmistanut, että kohde on jännitteetön
      • KYLLÄ
      • EI
      Olet varmistanut, että kohde on erotettu ja maadoitettu
      • KYLLÄ
      • EI
      Olet tietoinen muusta samanaikaisesta turvallisuuteesi vaikuttavasta työstä
      • KYLLÄ
      • EI
      Olet tietoinen työohjeista ja työmaan työturvallisuusorganisaatiosta
      • KYLLÄ
      • EI
      Sinulla on tarvittava pätevyys ja osaaminen työn suorittamiseksi
      • KYLLÄ
      • EI
      Sinulla on oikeat laitteet ja työvälineet käytettävissäsi
      • KYLLÄ
      • EI
      Sinulla on oikeat henkilösuojaimet
      • KYLLÄ
      • EI
      Tiedät missä pääkytkin on
      • KYLLÄ
      • EI
      Tiedät missä on lähin hätäsuihku, silmähuuhde ja muut ensiapuvälineet
      • KYLLÄ
      • EI
      Tiedät missä on lähin palohälytin ja sammutuslaitteisto
      • KYLLÄ
      • EI
      Tiedät missä on poistumistie ja kokoontumispaikka
      • KYLLÄ
      • EI
      Työlupa on annettu ja virallisesti vahvistettu
      • KYLLÄ
      • EI
      TYÖN PÄÄTYTTYÄ:
      Työ on tehty ohjeiden mukaan
      • KYLLÄ
      • EI
      Työskentelyalue on siivottu ja puhdistettu sekä eristys poistettu
      • KYLLÄ
      • EI
      Työn ajaksi poistetut suojat/suojalaitteet on palautettu ennalleen
      • KYLLÄ
      • EI
      Poikkeamista on raportoitu
      (turvallisuus, ympäristö, laatu)
      • KYLLÄ
      • EI
      Työvaiheen päättyminen on raportoitu oikein ja työlupa palautettu
      • KYLLÄ
      • EI
      Osio
      Allekirjoitukset
       Kokeile pohjan täyttämistä

       Kokeile pohjan täyttämistä ja tee oma mallidokumentti!

       Klikkaa siirtyäksesi täyttämään

       Yleisessä dokumenttipohjakirjastossamme olevat mallit ovat asiakkaidemme ja työntekijöidemme luomia, jotta pääset helposti alkuun Easoft Docs -ratkaisujen käytössä. Mallit on tarkoitettu käytettäväksi vain hypoteettisina esimerkkeinä, eikä niitä tule käyttää ammattimaisten neuvojen korvikkeena. Sinun tulee pyytää omaa ammattiapua selvittääksesi, onko mallin käyttö sallittua työpaikallasi tai lainkäyttöalueellasi.

       Henkilökohtainen vaarojen tunnistus on vain yksi dokumentti­pohjistamme – tutustu muihin!