Sähköauton latausjärjestelmän käyttöönottopöytäkirja

Sähköauton latausjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä täytettävä lomake, johon kirjataan mm. aistinvaraisessa tarkastuksessa läpikäytävät asiat sekä mittausten ja testien tulokset.

Sähköauton latausjärjestelmän käyttöönottopöytäkirja

Mitä Sähköauton latausjärjestelmän käyttöönottopöytäkirja pitää sisällään?

Sähköauton latausjärjestelmän käyttöönottopöytäkirja
Väli
  Perustiedot
  Pöytäkirjan numero
   Sähkölaitteiston rakentaja
    Sähkölaitteiston rakentajan yhteyshenkilö
     Puhelinnumero
      Sähköpostiosoite
       Sähkötöiden johtaja
        Kohde
         Tilaaja
          Tilaajan yhteyshenkilö
           Aistinvarainen tarkastus
           Latausjärjestelmää syöttävä sähköjärjestelmä
            a) Sähköjärjestelmän turvallisuusvaatimukset toteutuvat SFS 6000 mukaisesti ja muiden sähköasennusten käyttöönottotarkastus (pöytäkirjamalli ST 51.21.05 tai ST 51.21.06) on suoritettu.
            • Kunnossa
            • Ei sisälly
            b) Jakelu ei voi ylikuormittua latausjärjestelmän suurimman mahdollisen tehon johdosta (huipputehomitoitus tai kuormanhallinta ovat riittävät).
            • Kunnossa
            • Ei sisälly
            c) Toteutuksessa hyödynnettävien olemassa olevia johtojen ylikuormitussuojauksen on todettu soveltuvan myös johtojen kesälämpötiloissa tapahtuvaan kuormitukseen.
            • Kunnossa
            • Ei sisälly
            Latausjärjestelmä
             a) Järjestelmä on toteutettu SFS 6000-7-722 voimassa olevan painoksen vaatimusten mukaisesti.
             • Kunnossa
             • Ei sisälly
             b) Kutakin latauspistettä/liitäntäpistettä syötetään omasta virtapiiristään.
             • Kunnossa
             • Ei sisälly
             c) Latauspisteiden tai edeltävän jakelun vikavirtasuojat toteuttavat tasasähkövikavirralta suojautumisen.
             • Kunnossa
             • Ei sisälly
             d) Latausjärjestelmän vikavirtasuojaukset on testattu.
             • Kunnossa
             • Ei sisälly
             e) Latauspisteet on mekaanisesti suojattu ulkoisilta vaikutuksilta ja liitäntäjohdoille on riittävät tuennat.
             • Kunnossa
             • Ei sisälly
             f) Latauspisteet on sijoitettu käyttäjäystävällisesti, etäälle räjähdysvaarallisista tiloista ja siten ettei liitäntäjohdon yli ajeta tai muuten vahingoiteta normaalissa käytössä.
             • Kunnossa
             • Ei sisälly
             g) Latausjärjestelmän toimintakokeissa on otettu huomioon myös valmistajan antamat ohjeet.
             • Kunnossa
             • Ei sisälly
             Huomiot
              Mittaukset ja testit
              Latausjärjestelmille ei ainakaan toistaiseksi vaadita muista sähköasennuksista poikkeavia käyttöönottomittauksia ja/tai testejä. Latausasemat luetaan pääsääntöisesti sähkölaitteiksi, joiden toiminnantestaus tulee tehdä valmistajan ohjeiden mukaisesti. Järjestelmän ominaisuuksiin liittyviä mittauksia ja testejä ovat esimerkiksi latausjärjestelmän ohjaussignaalien (CP ja PP) häiriötestit, latausjärjestelmän ohjaussignaalien toimivuustestit sekä tasasähkövikavirtasuojauksen testit. Järjestelmän kuormituskokeilla varmistetaan kuormitettavuus, sekä jakelun toimivuus myös jännitteenaleneman osalta. Ilmoita valmistajakohtaisesti mitä on mitattu ja testattu, sekä mahdolliset standardit ja/tai ohjeet, joiden mukaisesti mittaukset ja testit on toteutettu. Ilmoita mittausarvojen lisäksi vaaditut arvot, joiden perusteella tuloksen asianmukaisuus voidaan todeta. llmoita myös mittaus- ym. toimenpiteissä käytettyjen laitteiden tiedot ja käytä tarvittaessa liitteitä.
               Selvitys järjestelmän käyttöönoton yhteydessä tehdyistä mittauksista ja testeistä sekä niiden tuloksista.
                Lisätietoja
                Lisätietoja
                 Allekirjoitukset
                 Paikka
                   Kokeile pohjan täyttämistä

                   Kokeile pohjan täyttämistä ja tee oma mallidokumentti!

                   Klikkaa siirtyäksesi täyttämään

                   Yleisessä dokumenttipohjakirjastossamme olevat mallit ovat asiakkaidemme ja työntekijöidemme luomia, jotta pääset helposti alkuun Easoft Docs -ratkaisujen käytössä. Mallit on tarkoitettu käytettäväksi vain hypoteettisina esimerkkeinä, eikä niitä tule käyttää ammattimaisten neuvojen korvikkeena. Sinun tulee pyytää omaa ammattiapua selvittääksesi, onko mallin käyttö sallittua työpaikallasi tai lainkäyttöalueellasi.

                   Sähköauton latausjärjestelmän käyttöönottopöytäkirja on vain yksi dokumentti­pohjistamme – tutustu muihin!