Turvallisuusasiat hukkumisvaarallisten töiden suunnittelussa (muistilista)

Tämä lomake on apunasi hukkumisvaarallisten töiden turvallisuusasioiden suunnittelussa. Lomakkeella muistilista huomioitavista asioista.

Turvallisuusasiat hukkumisvaarallisten töiden suunnittelussa (muistilista)

Mitä Turvallisuusasiat hukkumisvaarallisten töiden suunnittelussa (muistilista) pitää sisällään?

Turvallisuusasiat hukkumisvaarallisten töiden suunnittelussa
Työmaan nimi
  Työvaihe
   Laatija(t)
    Päivämäärä
     Huomioitavat asiat
     Hukkumisvaaralliset työt, työvaiheet ja kohteet arvioitu (tiedot turvallisuusasiakirjasta/riskienarvioinnista)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
      Hukkumisvaaran yleiset torjuntatoimenpiteet
      • Kunnossa
      • Ei kunnossa
       Toimintaohjeet onnettomuustilanteessa (mm. avun hälyttäminen)
       • Kunnossa
       • Ei kunnossa
        Pelastustaitoiset henkilöt (esim. pelastustaitoisia joka työvuorossa)
        • Kunnossa
        • Ei kunnossa
         Tarvittavat hengenpelastuslaitteet (mm. veneet, köydet, suojapuomit, pelastusrenkaat ja -haat)
         • Kunnossa
         • Ei kunnossa
          Muut tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet (varoitusvaatetus, kelluntapuku)
          • Kunnossa
          • Ei kunnossa
           Ensiapuvalmius (ensiaputaitoiset, ea-tarvikkeet)
           • Kunnossa
           • Ei kunnossa
            Työskentelyjärjestykset ja -ohjeet
            • Kunnossa
            • Ei kunnossa
             Turvallisuusohjeet
             • Kunnossa
             • Ei kunnossa
              Työntekijöiden ammattitaito ja muu osaaminen (uimataito)
              • Kunnossa
              • Ei kunnossa
               Työntekijöiden perehdyttäminen ja työnopastus
               • Kunnossa
               • Ei kunnossa
                Työn valvonnan järjestäminen
                • Kunnossa
                • Ei kunnossa
                 Vesiliikenteelle aiheutuvat riskit/ kulun turvaaminen (esim. vesiliikenteen ohjaus ja reittien merkintä, putoavien esineiden aiheuttaman vaaran torjunta, kulkurajoitukset)
                 • Kunnossa
                 • Ei kunnossa
                  Sääolosuhteet (esim. tuuli, sade, kylmyys)
                  • Kunnossa
                  • Ei kunnossa
                   Tulvavaara, jäidenlähtö
                   • Kunnossa
                   • Ei kunnossa
                    Vesiolosuhteet (virtaamat, veden lämpötila, veden syvyys, pohjan ominaisuudet)
                    • Kunnossa
                    • Ei kunnossa
                     Veden säännöstely/juoksutukset (padot, sulut)
                     • Kunnossa
                     • Ei kunnossa
                      Huomioitavat rakenteet (padot, tulvaluukut, sillat, rummut, kanavat)
                      • Kunnossa
                      • Ei kunnossa
                       Käytettävän kaluston soveltuvuus työhön/olosuhteisiin
                       • Kunnossa
                       • Ei kunnossa
                        Käytettävän kaluston tarkastukset (työturvallisuus, vesiliikenne)
                        • Kunnossa
                        • Ei kunnossa
                         Jäällä työskentelyn erityisriskit (esim. jään kantavuus työkoneiden alla)
                         • Kunnossa
                         • Ei kunnossa
                          Työskentelyn riskit muille toimijoille (vedenotto, kalanviljelylaitokset)
                          • Kunnossa
                          • Ei kunnossa
                           Yksintyöskentelyn rajoitukset vaarallisissa töissä (esim. näkö- tai kuuloyhteys, yhteydenpito lyhyin säännöllisin väliajoin, yhteydenpito viestintälaittein)
                           • Kunnossa
                           • Ei kunnossa
                            Allekirjoitukset
                             Kokeile pohjan täyttämistä

                             Kokeile pohjan täyttämistä ja tee oma mallidokumentti!

                             Klikkaa siirtyäksesi täyttämään

                             Yleisessä dokumenttipohjakirjastossamme olevat mallit ovat asiakkaidemme ja työntekijöidemme luomia, jotta pääset helposti alkuun Easoft Docs -ratkaisujen käytössä. Mallit on tarkoitettu käytettäväksi vain hypoteettisina esimerkkeinä, eikä niitä tule käyttää ammattimaisten neuvojen korvikkeena. Sinun tulee pyytää omaa ammattiapua selvittääksesi, onko mallin käyttö sallittua työpaikallasi tai lainkäyttöalueellasi.

                             Turvallisuusasiat hukkumisvaarallisten töiden suunnittelussa (muistilista) on vain yksi dokumentti­pohjistamme – tutustu muihin!