Turvallisuusasiat hukkumisvaarallisten töiden suunnittelussa (muistilista)

Tämä lomake on apunasi hukkumisvaarallisten töiden turvallisuusasioiden suunnittelussa. Lomakkeella muistilista huomioitavista asioista.

Turvallisuusasiat hukkumisvaarallisten töiden suunnittelussa (muistilista)

Mitä Turvallisuusasiat hukkumisvaarallisten töiden suunnittelussa (muistilista) pitää sisällään?

Turvallisuusasiat hukkumisvaarallisten töiden suunnittelussa
Työmaan nimi
  Työvaihe
   Laatija(t)
    Päivämäärä
     Huomioitavat asiat
     Hukkumisvaaralliset työt, työvaiheet ja kohteet arvioitu (tiedot turvallisuusasiakirjasta/riskienarvioinnista)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Hukkumisvaaran yleiset torjuntatoimenpiteet
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Toimintaohjeet onnettomuustilanteessa (mm. avun hälyttäminen)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Pelastustaitoiset henkilöt (esim. pelastustaitoisia joka työvuorossa)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Tarvittavat hengenpelastuslaitteet (mm. veneet, köydet, suojapuomit, pelastusrenkaat ja -haat)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Muut tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet (varoitusvaatetus, kelluntapuku)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Ensiapuvalmius (ensiaputaitoiset, ea-tarvikkeet)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Työskentelyjärjestykset ja -ohjeet
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Turvallisuusohjeet
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Työntekijöiden ammattitaito ja muu osaaminen (uimataito)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Työntekijöiden perehdyttäminen ja työnopastus
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Työn valvonnan järjestäminen
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Vesiliikenteelle aiheutuvat riskit/ kulun turvaaminen (esim. vesiliikenteen ohjaus ja reittien merkintä, putoavien esineiden aiheuttaman vaaran torjunta, kulkurajoitukset)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Sääolosuhteet (esim. tuuli, sade, kylmyys)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Tulvavaara, jäidenlähtö
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Vesiolosuhteet (virtaamat, veden lämpötila, veden syvyys, pohjan ominaisuudet)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Veden säännöstely/juoksutukset (padot, sulut)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Huomioitavat rakenteet (padot, tulvaluukut, sillat, rummut, kanavat)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Käytettävän kaluston soveltuvuus työhön/olosuhteisiin
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Käytettävän kaluston tarkastukset (työturvallisuus, vesiliikenne)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Jäällä työskentelyn erityisriskit (esim. jään kantavuus työkoneiden alla)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Työskentelyn riskit muille toimijoille (vedenotto, kalanviljelylaitokset)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Yksintyöskentelyn rajoitukset vaarallisissa töissä (esim. näkö- tai kuuloyhteys, yhteydenpito lyhyin säännöllisin väliajoin, yhteydenpito viestintälaittein)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Kokeile pohjan täyttämistä

     Kokeile pohjan täyttämistä ja tee oma mallidokumentti!

     Klikkaa siirtyäksesi täyttämään

     Yleisessä dokumenttipohjakirjastossamme olevat mallit ovat asiakkaidemme ja työntekijöidemme luomia, jotta pääset helposti alkuun Easoft Docs -ratkaisujen käytössä. Mallit on tarkoitettu käytettäväksi vain hypoteettisina esimerkkeinä, eikä niitä tule käyttää ammattimaisten neuvojen korvikkeena. Sinun tulee pyytää omaa ammattiapua selvittääksesi, onko mallin käyttö sallittua työpaikallasi tai lainkäyttöalueellasi.

     Turvallisuusasiat hukkumisvaarallisten töiden suunnittelussa (muistilista) on vain yksi dokumentti­pohjistamme – tutustu muihin!