Turvallisuusasiat elementtitöiden suunnittelussa (muistilista)

Tämä lomake on apuna elementtitöiden turvallisuusasioiden suunnittelussa. Lomakkeella muistilista huomioitavista asioista.

Turvallisuusasiat elementtitöiden suunnittelussa (muistilista)

Mitä Turvallisuusasiat elementtitöiden suunnittelussa (muistilista) pitää sisällään?

Turvallisuusasiat elementtitöiden suunnittelussa
Työmaan nimi
  Työvaihe
   Laatija(t)
    Päivämäärä
     Huomioitavat asiat
     Tilaajan/rakennuttajan/päätoteuttajan antamat turvallisuustiedot on otettu huomioon (turvallisuusasiakirja, yhteensovittamisen säännöt, liikennejärjestelyt, työmaa- ja turvallisuussuunnitelmat, työmaaohje)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Suunnittelijan/elementtien valmistajan antamat turvallisuustiedot ja asennusohjeet on otettu huomioon (erityisesti asennusaikainen vakavuus)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Elementtien ominaisuudet (mitat, paino, muoto, koko, määrät, materiaali, käsiteltävyys, suojaus, nostokohdat), asentamiseen vaikuttavat tiedot elementistä (piirustukset)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Elementissä tarpeelliset tunnistetiedot valmistajasta, elementin painosta sekä merkinnät sen turvallisesta nostamisesta (nostokohdat, nostolenkit, tarvittaessa painopisteen sijainti)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Tarvittavat nostolaitteet ja -apuvälineet, erikoisnostot (kääntämiset, yhteisnostot, erikoiselementit, tarkastukset, nostokaluston nostokyky ja ulottuvuus, elementtitoimittajan ohjeet)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Kuormien purkaminen (suoraan asennuspaikkaan, välivarastoon), purkupaikat, kuljetuskalusto, kuljetustiet, kuormien tuloajankohdat (muu työmaaliikenne ja yleinen liikenne huomioiden esim. ruuhka-ajat)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Työmaavarastointi (käytettävien telineiden kestävyys, suojaukset, purkamisjärjestys, varastoinnin aikainen tuenta ja sidonta, elementtitoimittajan ohjeet)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Asennusjärjestys (rakennuksittain, rungon lohkoittain, yksittäisen elementin/elementtityyppien), juotos- ja hitsausjärjestys
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Vakavuudet (asennusaikainen vakavuus, rakennusaikainen vakavuus, lopullisen vakavuuden ja elementtien kiinnityksen edellyttämät toimenpiteet), vaarallisten alueiden eristäminen muusta työmaasta
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Nostoihin liittyvät tekijät ja ominaisuudet (esim. sidonta, kiinnitys, tuuliherkkyys, nostoreitit, nostojen ohjaus ja valvonta, nosto-ohjeet, yhteydenpito nostoissa, nostotyöhön osallistuvien ammattitaito, vaativien nostojen suunnitelmat)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Toleranssit ja seurantamittaukset
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Asennusaikainen tuenta ja vähimmäistukipinnat (tarvittavat väliaikaistuennat/tuentatapa elementtityypeittäin, elementtitoimittajan ohjeet ja asennuspiirustukset)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Asennusaikainen putoamissuojaus mm. kaiteet ja aukkojen suojaus (suojaus putoavilta/kaatuvilta elementeiltä), tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet, putoamissuojaussuunnitelma (työmaa, asennustyö), kulkutiet
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Asennuksen aikana käytettävät työtasot, telineet, työpukit, henkilönostimet (niiden käyttöönottotarkastukset)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Asennuksen aikana käytettävät muut työvälineet (vastaanottotarkastukset)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Asennustyöhön perehdyttäminen (dokumentointi), turvallisuusohjeet, työnopastus, elementtien toimittajan ohjeet
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Elementtien lopulliset kiinnitykset (hitsaus, betonointi, pulttiliitokset, muut liitokset), kiinnitysten tarkastaminen
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Suunnittelun varmentaminen ja yhteistyö, töiden yhteensovitus (rakennuttaja, suunnittelijat, päätoteuttaja, asennusurakoitsija, rakennusvalvonta)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Tiedonkulku liittyen elementtiasennukseen (lupamenettelyt, varoalueet ja -ajat)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Elementtiasennuksesta sopiminen rakennuttajan/päätoteuttajan kanssa (kulkuluvat)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Elementtien asennussuunnitelma kirjallisessa muodossa
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Kokeile pohjan täyttämistä

     Kokeile pohjan täyttämistä ja tee oma mallidokumentti!

     Klikkaa siirtyäksesi täyttämään

     Yleisessä dokumenttipohjakirjastossamme olevat mallit ovat asiakkaidemme ja työntekijöidemme luomia, jotta pääset helposti alkuun Easoft Docs -ratkaisujen käytössä. Mallit on tarkoitettu käytettäväksi vain hypoteettisina esimerkkeinä, eikä niitä tule käyttää ammattimaisten neuvojen korvikkeena. Sinun tulee pyytää omaa ammattiapua selvittääksesi, onko mallin käyttö sallittua työpaikallasi tai lainkäyttöalueellasi.

     Turvallisuusasiat elementtitöiden suunnittelussa (muistilista) on vain yksi dokumentti­pohjistamme – tutustu muihin!