Turvallisuusasiat elementtitöiden suunnittelussa (muistilista)

Tämä lomake on apuna elementtitöiden turvallisuusasioiden suunnittelussa. Lomakkeella muistilista huomioitavista asioista.

Turvallisuusasiat elementtitöiden suunnittelussa (muistilista)

Mitä Turvallisuusasiat elementtitöiden suunnittelussa (muistilista) pitää sisällään?

Turvallisuusasiat elementtitöiden suunnittelussa
Työmaan nimi
  Työvaihe
   Laatija(t)
    Päivämäärä
     Huomioitavat asiat
     Tilaajan/rakennuttajan/päätoteuttajan antamat turvallisuustiedot on otettu huomioon (turvallisuusasiakirja, yhteensovittamisen säännöt, liikennejärjestelyt, työmaa- ja turvallisuussuunnitelmat, työmaaohje)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
      Suunnittelijan/elementtien valmistajan antamat turvallisuustiedot ja asennusohjeet on otettu huomioon (erityisesti asennusaikainen vakavuus)
      • Kunnossa
      • Ei kunnossa
       Elementtien ominaisuudet (mitat, paino, muoto, koko, määrät, materiaali, käsiteltävyys, suojaus, nostokohdat), asentamiseen vaikuttavat tiedot elementistä (piirustukset)
       • Kunnossa
       • Ei kunnossa
        Elementissä tarpeelliset tunnistetiedot valmistajasta, elementin painosta sekä merkinnät sen turvallisesta nostamisesta (nostokohdat, nostolenkit, tarvittaessa painopisteen sijainti)
        • Kunnossa
        • Ei kunnossa
         Tarvittavat nostolaitteet ja -apuvälineet, erikoisnostot (kääntämiset, yhteisnostot, erikoiselementit, tarkastukset, nostokaluston nostokyky ja ulottuvuus, elementtitoimittajan ohjeet)
         • Kunnossa
         • Ei kunnossa
          Kuormien purkaminen (suoraan asennuspaikkaan, välivarastoon), purkupaikat, kuljetuskalusto, kuljetustiet, kuormien tuloajankohdat (muu työmaaliikenne ja yleinen liikenne huomioiden esim. ruuhka-ajat)
          • Kunnossa
          • Ei kunnossa
           Työmaavarastointi (käytettävien telineiden kestävyys, suojaukset, purkamisjärjestys, varastoinnin aikainen tuenta ja sidonta, elementtitoimittajan ohjeet)
           • Kunnossa
           • Ei kunnossa
            Asennusjärjestys (rakennuksittain, rungon lohkoittain, yksittäisen elementin/elementtityyppien), juotos- ja hitsausjärjestys
            • Kunnossa
            • Ei kunnossa
             Vakavuudet (asennusaikainen vakavuus, rakennusaikainen vakavuus, lopullisen vakavuuden ja elementtien kiinnityksen edellyttämät toimenpiteet), vaarallisten alueiden eristäminen muusta työmaasta
             • Kunnossa
             • Ei kunnossa
              Nostoihin liittyvät tekijät ja ominaisuudet (esim. sidonta, kiinnitys, tuuliherkkyys, nostoreitit, nostojen ohjaus ja valvonta, nosto-ohjeet, yhteydenpito nostoissa, nostotyöhön osallistuvien ammattitaito, vaativien nostojen suunnitelmat)
              • Kunnossa
              • Ei kunnossa
               Toleranssit ja seurantamittaukset
               • Kunnossa
               • Ei kunnossa
                Asennusaikainen tuenta ja vähimmäistukipinnat (tarvittavat väliaikaistuennat/tuentatapa elementtityypeittäin, elementtitoimittajan ohjeet ja asennuspiirustukset)
                • Kunnossa
                • Ei kunnossa
                 Asennusaikainen putoamissuojaus mm. kaiteet ja aukkojen suojaus (suojaus putoavilta/kaatuvilta elementeiltä), tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet, putoamissuojaussuunnitelma (työmaa, asennustyö), kulkutiet
                 • Kunnossa
                 • Ei kunnossa
                  Asennuksen aikana käytettävät työtasot, telineet, työpukit, henkilönostimet (niiden käyttöönottotarkastukset)
                  • Kunnossa
                  • Ei kunnossa
                   Asennuksen aikana käytettävät muut työvälineet (vastaanottotarkastukset)
                   • Kunnossa
                   • Ei kunnossa
                    Asennustyöhön perehdyttäminen (dokumentointi), turvallisuusohjeet, työnopastus, elementtien toimittajan ohjeet
                    • Kunnossa
                    • Ei kunnossa
                     Elementtien lopulliset kiinnitykset (hitsaus, betonointi, pulttiliitokset, muut liitokset), kiinnitysten tarkastaminen
                     • Kunnossa
                     • Ei kunnossa
                      Suunnittelun varmentaminen ja yhteistyö, töiden yhteensovitus (rakennuttaja, suunnittelijat, päätoteuttaja, asennusurakoitsija, rakennusvalvonta)
                      • Kunnossa
                      • Ei kunnossa
                       Tiedonkulku liittyen elementtiasennukseen (lupamenettelyt, varoalueet ja -ajat)
                       • Kunnossa
                       • Ei kunnossa
                        Elementtiasennuksesta sopiminen rakennuttajan/päätoteuttajan kanssa (kulkuluvat)
                        • Kunnossa
                        • Ei kunnossa
                         Elementtien asennussuunnitelma kirjallisessa muodossa
                         • Kunnossa
                         • Ei kunnossa
                          Allekirjoitukset
                           Kokeile pohjan täyttämistä

                           Kokeile pohjan täyttämistä ja tee oma mallidokumentti!

                           Klikkaa siirtyäksesi täyttämään

                           Yleisessä dokumenttipohjakirjastossamme olevat mallit ovat asiakkaidemme ja työntekijöidemme luomia, jotta pääset helposti alkuun Easoft Docs -ratkaisujen käytössä. Mallit on tarkoitettu käytettäväksi vain hypoteettisina esimerkkeinä, eikä niitä tule käyttää ammattimaisten neuvojen korvikkeena. Sinun tulee pyytää omaa ammattiapua selvittääksesi, onko mallin käyttö sallittua työpaikallasi tai lainkäyttöalueellasi.

                           Turvallisuusasiat elementtitöiden suunnittelussa (muistilista) on vain yksi dokumentti­pohjistamme – tutustu muihin!