Turvallisuusasiat työmaasuunnitelmassa (muistilista)

Turvallisuusasiat työmaasuunnitelmassa (muistilista)

Tämä lomake on apunasi työmaasuunnitelman turvallisuusasioiden suunnittelussa. Lomakkeella muistilista huomioitavista asioista.

Turvallisuusasiat työmaasuunnitelmassa (muistilista)

Mitä Turvallisuusasiat työmaasuunnitelmassa (muistilista) pitää sisällään?

Turvallisuusasiat työmaasuunnitelmassa
Työmaan nimi
  Työvaihe
   Laatija(t)
    Päivämäärä
     Huomioitavat asiat
     Tilaajan/rakennuttajan antamat turvallisuustiedot on otettu huomioon (turvallisuusasiakirja, yhteensovittamisen säännöt, liikennejärjestelyt)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
      Työmaasuunnitelmaan liittyvät vaara- ja haittatekijät on selvitetty ja tunnistettu (työmaa-alueen järjestely, toteutus ja käyttö)
      • Kunnossa
      • Ei kunnossa
       Työmaasuunnitelmaan liittyvät vaara- ja haittatekijät on poistettu (asianmukaiset toimenpiteet tehty)
       • Kunnossa
       • Ei kunnossa
        Työmaasuunnitelmaan liittyvät vaara- ja haittatekijät, joita ei ole voitu poistaa, on arvioitu (merkitys työmaalla työskentelevien ja muille työn vaikutuspiirissä olevien turvallisuudelle ja terveydelle)
        • Kunnossa
        • Ei kunnossa
         Työmaasuunnitelman laadinta vaiheittain tai olosuhteiden muuttuessa
         • Kunnossa
         • Ei kunnossa
          Suunnitelmassa on otettu huomioon työnaikaiset liikenteen järjestelyt (yleinen liikenne, työnaikaiset liittymät)
          • Kunnossa
          • Ei kunnossa
           Toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijoitus
           • Kunnossa
           • Ei kunnossa
            Koneiden ja laitteiden sijoitus (paalutus- ja maarakennuskoneet, nostolaitteet, louhinta- ja murskauskalusto)
            • Kunnossa
            • Ei kunnossa
             Kaivu- ja täytemassojen sijoitus (kaivantojen ja liikenteen läheisyys)
             • Kunnossa
             • Ei kunnossa
              Rakennustarvikkeiden ja -aineiden lastaus-, purkaus- ja varastointipaikkojen sijoitus (mitat, kantavuus, liittymät)
              • Kunnossa
              • Ei kunnossa
               Työmaaliikenne ja sen liittyminen yleiseen liikenteeseen (liikenteenohjaus, jalankulku, kaikki liikennemuodot, kunnossapito, raskaan liikenteen järjestelyt, katuvalot)
               • Kunnossa
               • Ei kunnossa
                Työmaan järjestys ja siisteys (työpisteet, varastot)
                • Kunnossa
                • Ei kunnossa
                 Jätteiden kerääminen, säilyttäminen, poistaminen ja hävittäminen
                 • Kunnossa
                 • Ei kunnossa
                  Palontorjunta ja ensiapuvalmius (sammuttimet, ea-tarvikkeet)
                  • Kunnossa
                  • Ei kunnossa
                   Valaistus ja sähköistys, tietoliikenne
                   • Kunnossa
                   • Ei kunnossa
                    Työmaan tiedotustaulut, opasteet
                    • Kunnossa
                    • Ei kunnossa
                     Pysäköintialueet, pysäköintirajoitukset
                     • Kunnossa
                     • Ei kunnossa
                      Suojaukset (kevyt ja raskas suojaus, kaivannot, työkohteet)
                      • Kunnossa
                      • Ei kunnossa
                       Allekirjoitukset
                        Kokeile pohjan täyttämistä

                        Kokeile pohjan täyttämistä ja tee oma mallidokumentti!

                        Klikkaa siirtyäksesi täyttämään

                        Yleisessä dokumenttipohjakirjastossamme olevat mallit ovat asiakkaidemme ja työntekijöidemme luomia, jotta pääset helposti alkuun Easoft Docs -ratkaisujen käytössä. Mallit on tarkoitettu käytettäväksi vain hypoteettisina esimerkkeinä, eikä niitä tule käyttää ammattimaisten neuvojen korvikkeena. Sinun tulee pyytää omaa ammattiapua selvittääksesi, onko mallin käyttö sallittua työpaikallasi tai lainkäyttöalueellasi.

                        Turvallisuusasiat työmaasuunnitelmassa (muistilista) on vain yksi dokumentti­pohjistamme – tutustu muihin!