Turvallisuusasiat työmaasuunnitelmassa (muistilista)

Tämä lomake on apunasi työmaasuunnitelman turvallisuusasioiden suunnittelussa. Lomakkeella muistilista huomioitavista asioista.

Turvallisuusasiat työmaasuunnitelmassa (muistilista)

Mitä Turvallisuusasiat työmaasuunnitelmassa (muistilista) pitää sisällään?

Turvallisuusasiat työmaasuunnitelmassa
Työmaan nimi
  Työvaihe
   Laatija(t)
    Päivämäärä
     Huomioitavat asiat
     Tilaajan/rakennuttajan antamat turvallisuustiedot on otettu huomioon (turvallisuusasiakirja, yhteensovittamisen säännöt, liikennejärjestelyt)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Työmaasuunnitelmaan liittyvät vaara- ja haittatekijät on selvitetty ja tunnistettu (työmaa-alueen järjestely, toteutus ja käyttö)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Työmaasuunnitelmaan liittyvät vaara- ja haittatekijät on poistettu (asianmukaiset toimenpiteet tehty)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Työmaasuunnitelmaan liittyvät vaara- ja haittatekijät, joita ei ole voitu poistaa, on arvioitu (merkitys työmaalla työskentelevien ja muille työn vaikutuspiirissä olevien turvallisuudelle ja terveydelle)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Työmaasuunnitelman laadinta vaiheittain tai olosuhteiden muuttuessa
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Suunnitelmassa on otettu huomioon työnaikaiset liikenteen järjestelyt (yleinen liikenne, työnaikaiset liittymät)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijoitus
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Koneiden ja laitteiden sijoitus (paalutus- ja maarakennuskoneet, nostolaitteet, louhinta- ja murskauskalusto)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Kaivu- ja täytemassoje sijoitus (kaivantojen ja liikenteen läheisyys)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Rakennustarvikkeiden ja -aineiden lastaus-, purkaus- ja varastointipaikkojen sijoitus (mitat, kantavuus, liittymät)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Työmaaliikenne ja sen liittyminen yleiseen liikenteeseen (liikenteenohjaus, jalankulku, kaikki liikennemuodot, kunnossapito, raskaan liikenteen järjestelyt, katuvalot)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Työmaan järjestys ja siisteys (työpisteet, varastot)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Jätteiden kerääminen, säilyttäminen, poistaminen ja hävittäminen
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Palontorjunta ja ensiapuvalmius (sammuttimet, ea-tarvikkeet)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Valaistus- ja sähköistys, tietoliikenne
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Työmaan tiedotustaulut, opasteet
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Pysäköintialueet, pysäköintirajoitukset
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Suojaukset (kevyt ja raskas suojaus, kaivannot, työkohteet)
     • Kunnossa
     • Lisätietoja / huomautuksia
     Kokeile pohjan täyttämistä

     Kokeile pohjan täyttämistä ja tee oma mallidokumentti!

     Klikkaa siirtyäksesi täyttämään

     Yleisessä dokumenttipohjakirjastossamme olevat mallit ovat asiakkaidemme ja työntekijöidemme luomia, jotta pääset helposti alkuun Easoft Docs -ratkaisujen käytössä. Mallit on tarkoitettu käytettäväksi vain hypoteettisina esimerkkeinä, eikä niitä tule käyttää ammattimaisten neuvojen korvikkeena. Sinun tulee pyytää omaa ammattiapua selvittääksesi, onko mallin käyttö sallittua työpaikallasi tai lainkäyttöalueellasi.

     Turvallisuusasiat työmaasuunnitelmassa (muistilista) on vain yksi dokumentti­pohjistamme – tutustu muihin!