Työn turvallisuussuunnitelma (TTS)

Työn turvallisuussuunnitelmalla (TTS) poistetaan turvallisen työnteon esteitä.

Työn turvallisuussuunnitelma (TTS)

Mitä Työn turvallisuussuunnitelma (TTS) pitää sisällään?

Työn turvallisuussuunnitelma (TTS)
Mikä on TTS?
  Perustiedot
  Työkohde
   Päivämäärä
    Työn kesto
     Työ, jota TTS koskee
      Työn vaaroille altistuvat
      • Työryhmän työntekijät
      • Työnjohto
      • Muut työntekijät, kolmas osapuoli
      • Harjoittelijat, kesätyöntekijät tms.
      Työn toteuttaja (yritys)
       Työvaiheiden vaarat
       Mitä työssä tehdään?
       Kirjaa työn vaiheet järjestyksessä
        Vaiheen vaarat
        • Melu
        • Tärinä
        • Sähköisku
        • Puutteellinen valaistus
        • Lentävät hiukkaset, kipinät
        • Puristuminen
        • Viilto, leikkaantuminen, hiertymä
        • Takertuminen
        • Isku
        • Putoaminen
        • Esineen putoaminen
        • Kompastuminen
        • Liukastuminen
        • Vaara-alueella työskentely
        • Käsin tehtävät siirrot
        • Kemikaalit
        • Polttoaineet, palavat kaasut
        • Vuodot
        • Toiset urakoitsijat / yhteensovitus
        • Viestintä (esim. kielimuuri)
        • Liikkuvat ajoneuvot, nosturit
        • Hankala sääolosuhde / lämpöolot
        • Ilman epäpuhtaudet: pöly, kaasu
        • Home, bakteerit, asbesti, kreosootti
        • Työ tiellä tai tien penkalla
        • Työ veden äärellä
        • Muu, mikä?
        Miten vaarat hallitaan?
        Mieti tärkeysjärjestyksessä
        • Poistetaan
        • Korvataan vaarattomammalla
        • Rajataan altistumista
        • Yleinen/tekninen suojaus
        • Henkilösuojaus
        • Muu, mikä?
        Sitoutuminen turvalliseen työhön
        Sivunvaihto
         Työn turvallisuussuunnitelman osapuolet ovat vastuussa tämän työtehtävän turvallisesta toteuttamisesta. Työnjohtaja vastaa, että tässä sovitut asiat käydään läpi uusien työntekijöiden kanssa.
          Allekirjoitukset
           Kokeile pohjan täyttämistä

           Kokeile pohjan täyttämistä ja tee oma mallidokumentti!

           Klikkaa siirtyäksesi täyttämään

           Yleisessä dokumenttipohjakirjastossamme olevat mallit ovat asiakkaidemme ja työntekijöidemme luomia, jotta pääset helposti alkuun Easoft Docs -ratkaisujen käytössä. Mallit on tarkoitettu käytettäväksi vain hypoteettisina esimerkkeinä, eikä niitä tule käyttää ammattimaisten neuvojen korvikkeena. Sinun tulee pyytää omaa ammattiapua selvittääksesi, onko mallin käyttö sallittua työpaikallasi tai lainkäyttöalueellasi.

           Työn turvallisuussuunnitelma (TTS) on vain yksi dokumentti­pohjistamme – tutustu muihin!